VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

I: Video hướng dẫn báo tăng lao động

II: Video hướng dẫn báo giảm lao động

III: Video hướng dẫn thay đổi thông tin đơn vị

IV: Hướng dẫn Kích hoạt VNPT Ký số và Đăng ký giao dịch trên phần mềm kê khai VNPT - BHXH

V: Hướng dẫn Kích hoạt VNPT - Ký số và Thay đổi chữ ký số trên phần mềm kê khai VNPT - BHXH

VI: Hướng dẫn Ký hồ sơ bằng VNPT - Ký số trên phần mềm kê khai VNPT - BHXH