VNPT - IVAN

Đăng ký tài khoản

Đăng ký tài khoản ngay để có thể đăng ký và sử dụng dịch vụ BHXH - VNPT

Tải phần mềm

Khách hàng có thể tải phần mềm và các đính kém hỗ trợ cài đặt

Dùng thử phần mềm

Khách hàng có thể dùng thử phần mềm BHXH - VNPT

Thông báo bảo trì hệ thống

Kính gửi đến quý khách hàng đang sử dụng phần mềm VNPT-BHXH. Hệ thống hiện tại đ...

Thông báo giả mạo dịch vụ của VNPT - BHXH

Kính gửi đến quý khách hàng, Hiện nay có đơn vị đang mạo danh đăng ký tên miền g...

[Thông báo lỗi] 9999 - The network path was not found

Gần đây trong quá trình Khách Hàng giao dịch rất hay trả về lỗi "9999 - The netw...