VNPT - IVAN

Hướng dẫn sử dụng phần mềm

I: Hướng dẫn chung cách sử dụng phần mềm


BHXH 595 : Click vào đây để xem hướng dẫn quy trình kê khai BHXH 595

II: Hướng dẫn chi tiết cách khai báo thủ tục, tờ khai