VNPT - IVAN

Hướng dẫn sử dụng phần mềm

HDSD chức năng phần mềm khai BHXH-VNPT

Thông tin hệ thống

Đăng ký giao dịch BHXH điện tử

Các thủ tục kê khai trên phần mềm

500. Thu BHXH, BHYT, BHTN
500a. Thu BHXH, BHYT, BHTN (chỉ có cấp thẻ BHYT)
500b. Truy thu BHXH, BHYT, BHTN: vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN; điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN
500c. Truy thu BHXH bắt buộc: người lao động có thời hạn ở nước ngoài
500d. Gia hạn thẻ BHYT hàng năm
501. Cấp thẻ BHYT của người chỉ tham gia BHYT do Đại lý thu quản lý
501a. Cấp thẻ BHYT của người chỉ tham gia BHYT do Xã/phường quản lý
502. Thu BHXH tự nguyện
503. Cấp lại sổ do mất, hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ
503a. Cấp lại sổ do điều chỉnh nội dung ghi trên sổ
503b. Cấp lại sổ do thay đổi thông tin cá nhân
504. Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất
504a. Cấp lại thẻ BHYT do thay đổi thông tin in trên thẻ

Danh mục thông tin nhân sự

Danh mục phòng ban

Danh mục chức vụ

Danh mục chức danh

Danh mục trình độ

Danh mục hợp đồng lao động

Danh mục tôn giáo

Quản lý nhân sự

Kết xuất báo cáo

HDSD chức năng phần mềm khai BHXH-VNPT Hà Nội

Video HDSD các chức năng phần mềm khai BHXH VNPT

Giới thiệu dịch vụ VNPT-BHXH

Đăng ký tài khoản VNPT BHXH

Đăng ký giao dịch BHXH điện tử

Kê khai, ký và gửi hồ sơ

Video HDSD các chức năng phần mềm khai BHXH VNPT-Hà Nội

Đăng ký BHXH điện tử - BHXH Hà Nội

Thủ tục báo tăng lao động 10103

Thủ tục báo giảm lao động 10106