VNPT - IVAN

Dùng thử phần mềm BHXH VNPT

Để dùng thử phần mềm khai BHXH-VNPT, bạn cần thực hiện các bước sau:

- Bước 1: Tải phần mềm tại:

- Trên website http://vnpt-bhxh.vn


- Bước 2: Cài đặt (hướng dẫn)