VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Phần mềm kê khai VNPT-BHXH 2.0 đã được tích hợp Dịch vụ VNPT-Ký số mang đến giải pháp ký số hoàn toàn mới

Kính gửi Quý Đơn vị


Hiện tại phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử VNPT-BHXH 2.0 đã được tích hợp với dịch vụ VNPT-Ký số mang đến giải pháp ký số hoàn toàn mới KHÔNG cần sử dụng USB Token truyền thống.

💥 Không chỉ ký số hồ sơ Bảo hiểm xã hội, Quý đơn vị đăng ký sử dụng VNPT-Ký số còn có thể ký các loại tài liệu khác nhau như Word, Excel, PDF... Không cần phải cài đặt, Ký số mọi lúc, mọi nơi, chỉ cần kết nối internet.

💥 Thông tin chi tiết xin vui lòng tham khảo thêm tại: http://vnpt-bhxh.vn/Home/ViewArticleDetail?id=76

💥 Video hướng dẫn kích hoạt, đăng ký giao dịch và ký hồ sơ BHXH sử dụng VNPT-Ký số trên phần mềm VNPT-BHXH 2.0: https://www.youtube.com/watch?v=aJUfFCq-se4

💥 Đăng ký sử dụng dịch vụ VNPT-Ký số trên phần mềm kê khai BHXH tại đây: https://forms.gle/ktWeSRe4innHV8Ge8

Thời gian triển khai chính thức: 01/04/2020

VNPT-BHXH xin trân trọng thông báo.