30/08/2023 by VNPT-BHXH

Thông báo bảo trì hệ thống giao dịch điện tử của BHXH Việt Nam

Kính gửi quý đơn vị

Thực hiện thông báo Số: 1824/TB-CNTT ngày 29/08/2023 của Trung tâm CNTT-BHXH Việt Nam về việc bào trì hệ thống giao dịch điện tử của BHXH Việt Nam

Theo đó, Hệ thống giao dịch BHXH Việt Nam sẽ tạm dừng hoạt động ngày 01/09/2023 trong quá trình bảo trì có thể tạm gián đoạn tiếp nhận hồ sơ. 

Thời gian gián đoạn cụ thể từ 20h ngày 01/09/2023 đến 24h ngày 01/09/2023.

VNPT-BHXH xin gửi tới quý đơn vị thông tin để quý đơn vị chủ động thời gian gửi hồ sơ giao dịch điện tử. 

Trân trọng