28/04/2023 by VNPT-BHXH

Thông báo nâng cấp Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam

Kính gửi quý đơn vị

Thực hiện thông báo Số: 907/CNTT-HTA ngày 27/04/2023 của Trung tâm CNTT-BHXH Việt Nam về việc bào trì hệ thống Cổng thông tin điện tử. 

Theo đó, Hệ thống cổng thông tin BHXH Việt Nam sẽ tiến hành nâng cấp ngày 29/04/2023 trong quá trình nâng cấp có thể tạm gián đoạn tiếp nhận hồ sơ. 

Thời gian gián đoạn dự kiến từ 22h ngày 29/04/2023 đến 01h ngày 30/04/2023.

VNPT-BHXH xin gửi tới quý đơn vị thông tin để quý đơn vị chủ động thời gian gửi hồ sơ giao dịch điện tử. 

Trân trọng