TẢI VỀ PHẦN MỀM HỖ TRỢ KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI VNPT-BHXH

1. Bản cài đặt VNPT-BHXH cho Windows

2. Bản cài đặt VNPT BHXH SignOffline (Dùng để ký hồ sơ Offline)

3. Công cụ hỗ trợ mở file office 2007

4. .Net Framework 4 (Dành cho máy tính gặp lỗi .NET framework)

Lưu ý: Thành phần bổ sung cho Windows XP cần chạy trước khi cài phần mềm Khai BHXH VNPT