DANH SÁCH THỦ TỤC, TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN


Mã thủ tục Tên thủ tục
600 Báo tăng, báo giảm, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT,BHTN, BHTNLĐ, BNN
600c Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Điều 88 Luật BHXH năm 2014
600D Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
601 Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN)
602 Đăng ký, đăng ký lại (bao gồm cả đóng bù cho thời gian chưa đóng), điều chỉnh phương thức đóng, căn cứ đóng BHXH tự nguyện
603 Đăng ký đóng BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT
604 Đăng ký, thay đổi thông tin đóng BHXH, BHYT, BHTN, HTNLĐ, BNN
605 Đăng ký, truy đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài sau khi về nước
606a Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng do đóng trùng
607 Cấp lại sổ BHXH không thay đổi thông tin
608 Cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin
610 Cấp lại, đổi thẻ BHYT do thay đổi thông tin về nhân thân, mã đối tượng, mã quyền lợi, mã nơi đối tượng sinh sống
612 Cấp lại, đổi thẻ BHYT do mất, hỏng không thay đổi thông tin
630a Xét duyệt chế độ ốm đau
630b Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đang đóng BHXH
630c Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp