Danh sách Video

Hướng dẫn sử dụng, quy trình kê khai, nghiệp vụ BHXH...

Giới thiệu các thành phần VNPT-BHXH 5.0

01/01/2021 by VNPT-BHXH

Video giới thiệu các thành phần của phần mềm hỗ trợ kê khai Bảo hiểm xã hội VNPT-BHXH 5.0

Xem ngay

Hướng lập tờ khai trên phần mềm VNPT-BHXH 5.0

01/01/2021 by VNPT-BHXH

Hướng dẫn đơn vị các thức lập tờ khai bất kì trong phần mềm VNPT-BHXH 5.0

Xem ngay

Hướng dẫn đồng bộ dữ liệu từ bản 2.0 sang 5.0

01/01/2021 by VNPT-BHXH

Hướng dẫn đơn vị chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu từ phần mềm VNPT-BHXH 2.0 sang VNPT-BHXH 5.0

Xem ngay

Hướng dẫn khôi phục dữ liệu trên phần mềm VNPT-BHXH 5.0

01/01/2021 by VNPT-BHXH

Hướng dẫn đơn vị chủ động khôi phục dữ liệu đã kê khai BHXH trên phần mềm VNPT-BHXH

Xem ngay

Hướng dẫn sao lưu dữ liệu trên phần mềm VNPT-BHXH 5.0

01/01/2021 by VNPT-BHXH

Hướng dẫn đơn vị sao lưu dữ liệu định kỳ trên phần mềm VNPT-BHXH

Xem ngay

Hướng dẫn cập nhật trên phần mềm kê khai VNPT-BHXH 5.0

01/01/2021 by VNPT-BHXH

Hướng dẫn đơn vị kiểm tra phiên bản phẩn mềm, và cập nhật phần mềm VNPT-BHXH

Xem ngay

Hướng dẫn báo tăng lao động

01/01/2021 by VNPT-BHXH

Hướng dẫn nghiệp vụ báo tăng lao động trên phần mềm kê khai VNPT-BHXH

Xem ngay

Hướng dẫn thay đổi thông tin đơn vị

01/01/2021 by VNPT-BHXH

Hướng dẫn đơn vị thay đổi thông tin của đơn vị khi giao dịch với cơ quan BHXH

Xem ngay