19/06/2023 by VNPT-BHXH

Thông báo thay đổi mức đóng, tăng quyền lợi hưởng BHYT từ ngày 01/07/2023

Kính gửi quý đơn vị,

❗️Thực hiện theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ, kể từ ngày 01/07/2023 mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 1.490.000 VNĐ thành 1.800.000 VNĐ. Do vậy mức đóng và chế độ BHYT cũng có sự thay đổi, cụ thể: 

📌 Tăng chi phí khám chữa bệnh 1 lần được chi trả 100%:
   - Theo Nghị quyết 146/2018/NĐ-CP, khi người lao động tham gia BHYT và khám chữa bệnh thì với mức chi phí cho 1 lần khám chữa bệnh phải thấp hơn 223.500 đồng (15% mức lương cơ sở) thì mới được BHYT thanh toán 100% chi phí
   
   - Vậy nên việc thay đổi mức lương cơ sở lên 1.800.000 thì mức chi phí này được tăng từ 223.500 đồng lên 270.000 đồng.

📌 Thay đổi mức đóng BHYT Hộ gia đình:
   - Người thứ 1 mức đóng BHYT từ 804.600 VNĐ/Năm thành 972.000 VNĐ/Năm
   - Người thứ 2 mức đóng BHYT từ 563.220 VNĐ/Năm thành 680.400 VNĐ/Năm
   - Người thứ 3 mức đóng BHYT từ 482.760 VNĐ/Năm thành 583.200 VNĐ/Năm
   - Người thứ 4 mức đóng BHYT từ 402.300 VNĐ/Năm thành 486.000 VNĐ/Năm
   - Người thứ 5 mức đóng BHYT từ 321.480 VNĐ/Năm thành 388.800 VNĐ/Năm

Cùng với sự thay đổi trên, ngày 01/07/2023 phần mềm VNPT-BHXH 5.0 cũng sẽ thực hiện điều chỉnh lại mức lương cơ sở theo đúng quy định.

VNPT-BHXH xin trân trọng thông báo.