VNPT - IVAN

Đăng ký tài khoản

Đăng ký tài khoản ngay để có thể đăng ký và sử dụng dịch vụ BHXH - VNPT

Tải phần mềm

Khách hàng có thể tải phần mềm và các đính kém hỗ trợ cài đặt

Dùng thử phần mềm

Khách hàng có thể dùng thử phần mềm BHXH - VNPT

Thông báo chuyển đổi từ CKCA sang VNPT-CA

Thông báo về việc VNPT VinaPhone đứng ra tiếp nhận các khách hàng của CA

Thông báo dịch vụ VNPT-BHXH đã hoạt động bình thường

Hiện tại hệ thống đã nâng cấp xong dịch vụ VNPT-BHXH đã hoạt động bình thường. ...

Thông báo lỗi quá tải hệ thống của BHXH Việt Nam

Trong mấy ngày gần đây nhiều hồ sơ điện tử bị từ chối với thông báo "9999-There ...