VNPT - IVAN

Đăng ký tài khoản

Đăng ký tài khoản ngay để có thể đăng ký và sử dụng dịch vụ BHXH - VNPT

Tải phần mềm

Khách hàng có thể tải phần mềm và các đính kém hỗ trợ cài đặt

Dùng thử phần mềm

Khách hàng có thể dùng thử phần mềm BHXH - VNPT

Cổng tiếp nhận giao dịch điện tử của BHXH HN bị gián đoạn từ ngày 27/7

Cổng tiếp nhận giao dịch điện tử của BHXH HN bị gián đoạn từ ngày 27/7/2016.

Thông báo gián đoạn hệ thống giao dịch điện tử của BHXH VN

Hệ thống giao dịch điện tử của BHXH VN sẽ gián đoạn từ 13h30 đến 17h30, thứ bảy ngày 21 tháng 05 năm 2016.

Thông báo bảo trì hệ thống VNPT-BHXH

Hệ thống VNPT-BHXH sẽ bảo trì để nâng cấp trong thời gian từ 20h30 ngày 06/05/2016 đến ngày 07/05/2016