VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014: Sửa đổi những khiếm khuyết trong trụ cột an sinh

Theo bà Trần Thị Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ BHXH (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), so với Luật BHXH cũ, Luật BHXH năm 2014 đã bổ sung thêm 3 nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc gồm: Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn đủ từ 1 đến dưới 3 tháng. Với nhóm đối tượng này, bắt đầu từ ngày 1-1-2018 sẽ được chính thức tham gia đóng BHXH. Nhóm đối tượng thứ hai là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn bắt đầu tham gia từ ngày 1-1-2016. Bà Nga cho hay, như vậy từ năm 2016 sẽ có khoảng 230.000 cán bộ chuyên trách cấp xã được tham gia vào hệ thống BHXH. Đối tượng thứ ba là người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cũng sẽ tham gia đóng BHXH bắt đầu từ ngày 1-1-2018.

Với những quy định của Luật BHXH năm 2014, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cũng được mở rộng hơn. Theo đó, nhóm đối tượng này sẽ được mở rộng theo hướng không khống chế tuổi trần tham gia. Bà Trần Thị Thúy Nga cho rằng, người 40 tuổi hay 50 tuổi đều có thể tham gia BHXH tự nguyện và đóng sớm thì hưởng sớm, đóng muộn hưởng muộn. Bên cạnh đó, để thu hút được đối tượng là người nông dân tham gia BHXH tự nguyện, Luật BHXH mới cũng quy định hạ mức sàn thu nhập làm căn cứ đóng. Nếu như Luật BHXH hiện hành quy định mức sàn thu nhập bằng mức lương cơ sở thì Luật BHXH năm 2014 đã hạ mức sàn thu nhập làm căn cứ đóng xuống còn là mức chuẩn nghèo ở khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, các hình thức đóng cũng đa dạng hơn. Người tham gia BHXH tự nguyện có thể đóng một lần cho nhiều năm ở cả tương lai và trong quá khứ; mức đóng một lần cho tương lai có thể thấp hơn so với đóng hằng tháng. Với đối tượng này, Nhà nước sẽ có hỗ trợ tiền đóng hằng tháng tùy theo từng thời kỳ và điều kiện ngân sách.

Bảo đảm bình đẳng trong nguyên tắc đóng-hưởng

Một trong những điểm mới của Luật BHXH năm 2014 đó là với những trường hợp thai sản mà chỉ có cha tham gia BHXH thì cũng được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con. Bà Nga lý giải quy định như vậy nhằm bảo đảm quyền lợi cho đứa trẻ được sinh ra.

Vấn đề đang được dư luận quan tâm, đó là chế độ hưu trí. Để đạt được tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75%, Luật BHXH năm 2014 đã quy định lộ trình tăng dần thời gian đóng BHXH, tiến tới người lao động có thời gian đóng BHXH đủ 30 năm với nữ và 35 năm với nam thì được hưởng lương hưu tối đa 75%. Với những trường hợp nghỉ hưu trước tuổi quy định thì sẽ giảm trừ tỷ lệ hưởng lương hưu lên 2% (quy định hiện hành là 1%) cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi. Bà Trần Thị Thúy Nga cho hay, quy định như trên nhằm tránh tình trạng người lao động muốn nghỉ sớm. Các tổ chức quốc tế khuyến cáo giảm trừ từ 5% đến 6% nhưng ở nước ta cần giảm theo lộ trình.

Đối với những trường hợp giải quyết BHXH một lần, Luật BHXH 2014 cũng quy định theo hướng thắt chặt, chỉ giải quyết với những người lao động đã hết tuổi lao động mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc ra nước ngoài định cư hợp pháp. Với những lao động còn tuổi lao động có thể chuyển sang hình thức tham gia BHXH tự nguyện đến khi đạt đủ số năm đóng BHXH để nhận lương hưu. Điều này thể hiện tính ưu việt và nhân văn của Luật BHXH mới bởi bảo đảm người lao động khi về già sẽ có lương hưu để duy trì chất lượng cuộc sống. Riêng với LLVT vẫn thực hiện như quy định hiện hành.