HƯỚNG DẪN SAO LƯU DỮ LIỆU TRÊN PHẦN MỀM


Hướng dẫn sao lưu dữ liệu trên phần mêm

 

Mở phần mềm VNPT-BHXH, chọn Thông tin hệ thống => chọn mục Sao lưu dữ liệu.
Sau đó chọn thư mục lưu tữ file sao lưu và nhấn chọn sao lưu dữ liệu.

 


Ngày cập nhật: 21/07/2020


Thảo luận

Hiện chưa có bình luận nàoĐỂ LẠI Ý KIẾN CỦA BẠN

Những bài viết có liên quan