VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Hướng dẫn khắc phục gửi hồ sơ bị lỗi "Mã cơ quan BHXH không khớp với cơ quan BHXH quản lý của đơn vị"

Kính gửi các đơn vị

Như đã thông báo kể từ ngày 01/01/2020 BHXH Việt Nam chính thức sáp nhập, chuyển đổi BHXH Thành Phố về BHXH Tỉnh quản lý (Áp dụng cho 56 tỉnh thành)

Trong quá trình sáp nhập, một vài đơn vị sẽ gặp lỗi "Mã cơ quan BHXH không khớp với cơ quan BHXH của đơn vị" khi gửi hồ sơ điện tử.

Nguyên nhân do các đơn vị trên cần phải tiến hành đăng ký lại giao dịch BHXH khi chuyển sang BHXH Tỉnh quản lý.

Để khắc phục lỗi này Quý đơn vị vui lòng inbox Fanpage VNPT-BHXH tại đây để được hỗ trợ sớm nhất.

VNPT-BHXH xin trân trọng thông báo.