VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Thông báo sáp nhập - chuyển giao BHXH Thành phố/thị xã về BHXH Tỉnh quản lý từ ngày 01/01/2020

Kính gửi các Đơn Vị:

- Thực hiện Quyết định số 969/QĐ-BHXH ngày 29/07/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam việc sáp nhập, chuyển giao BHXH thành phố, thị xã về BHXH tỉnh quản lý.

- Theo đó: Kể từ ngày 01/01/2020 Các đơn vị đang tham gia BHXH Thành Phố, Thị Xã sẽ tiến hành sáp nhập về cơ quan BHXH Tỉnh quản lý tương ứng.

Trung tâm Công nghệ thông tin - BHXH Việt Nam sẽ thực hiện chuyển đổi toàn bộ dữ liệu danh mục đơn vị, tổ chức từ cơ quan BHXH Thành Phố, Thị Xã  về BHXH tỉnh quản lý bắt đầu từ 00h ngày 01/01/2020 (không yêu cầu các đơn vị, tổ chức phải đăng ký và khai báo lại).

Đối với những đơn vị, tổ chức bị trùng mã khi chuyển đổi sẽ được tự động cấp mã mới và yêu cầu đăng ký lại giao dịch điện tử.

Mọi vướng mắc các đơn vị xin vui lòng inbox để được hỗ trợ.

Danh sách các cơ quan BHXH thực hiện sáp nhập đợt này vui lòng xem tại link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z90NGVyVNwmOJ2bKLqp_WQ8ColzVBNaOEICZXMna61o/edit?usp=sharing

VNPT-BHXH xin trân trọng thông báo.