VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

THÔNG BÁO: CẬP NHẬT THÔNG TIN NGÀY KHAI TỬ KHI LẬP HỒ SƠ BÁO GIẢM LAO ĐỘNG

THÔNG BÁO: CẬP NHẬT THÔNG TIN NGÀY KHAI TỬ KHI LẬP HỒ SƠ BÁO GIẢM LAO ĐỘNG

Kính gửi các Đơn Vị

Thực hiện thông báo số 1206/CNTT-PM của Trung tâm CNTT-BHXH Việt Nam về việc cập nhật thông tin ngày khai tử khi báo giảm lao động.

Theo đó kể từ ngày 20/10/2019, đối với hồ sơ báo giảm lao động, tờ khai D02-TS sẽ bổ sung thông tin về NGÀY KHAI TỬ (Áp dụng khi báo giảm hẳn lao động do mất).

VNPT-BHXH sẽ nhanh chóng bổ sung thông tin trên phần mềm kê khai đáp ứng nội dung trên và cập nhật tới quý đơn vị.

VNPT-BHXH xin trân trọng thông báo!