VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Thông báo về về việc sáp nhập, chuyển giao BHXH thành phố, thị xã về BHXH tỉnh quản lý.

⏰⏰ THÔNG BÁO

Kính gửi các đơn vị đang tham gia BHXH ở TP Yên Bái & Biên Hòa

📌Thực hiện Quyết định số 969/QĐ-BHXH ngày 29/07/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và Thông báo số 1140/CNTT-BC về việc sáp nhập, chuyển giao BHXH thành phố, thị xã về BHXH tỉnh quản lý.

👉 Theo đó: Kể từ ngày 01/10/2019 Các đơn vị đang tham gia BHXH ở TP Yên Bái và TP Biên Hòa sẽ tiến hành sáp nhập về cơ quan BHXH Tỉnh quản lý tương ứng.

👉Trung tâm Công nghệ thông tin - BHXH Việt Nam sẽ thực hiện chuyển đổi toàn bộ dữ liệu danh mục đơn vị, tổ chức từ 02 cơ quan BHXH nêu trên về BHXH tỉnh quản lý bắt đầu từ 00h ngày 01/10/2019 (không yêu cầu các đơn vị, tổ chức phải đăng ký và khai báo lại).

👉 Đối với những đơn vị, tổ chức bị trùng mã khi chuyển đổi sẽ được tự động cấp mã mới và yêu cầu đăng ký lại giao dịch điện tử.

VNPT-BHXH xin trân trọng thông báo.