VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Thông báo cập nhật D02-LT

[Thông báo cập nhật D02-LT]

Kính gửi Quý đơn vị

Căn cứ quyết định số 2950/QĐ-BHXH do BHXH Việt Nam ban hành ngày 17/09/2020 về việc hướng dẫn bổ sung cách kê khai cột Từ Tháng, Đến Tháng tại mẫu D02-LT.

Ngày 26/09/2020 Trung tâm CNTT-BHXH Việt Nam có thông báo cập nhật biểu mẫu tờ khai D02-LT: Theo đó biểu mẫu tờ khai D02-LT sẽ cho phép để trống thông tin cột [Từ tháng] và cột [Đến tháng] khi báo tăng, giảm, điều chỉnh lao động, tiền lương....

Hiện tại phần mềm VNPT-BHXH đã được cập nhật lên phiên bản mới dựa trên những thay đổi bên trên. Quý đơn vị vui lòng truy cập phần mềm để xem thông tin chi tiết.

VNPT-BHXH xin trân trọng thông báo.