VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Thông báo lỗi CE009

[Thông báo lỗi CE009]

Kính gửi các đơn vị

Tính từ thời điểm 21h00 ngày 02/10/2020 hệ thống xử lý hồ sơ của BHXH Việt Nam liên tục gián đoạn, do đó nhiều hồ sơ của đơn vị gửi sang gặp lỗi:

Bước 2: C2009: Cấu trúc XML file hồ sơ chưa đúng với file https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/.../HoSoGDDT/HoSoGDDT.xsd : Data at the root level is invalid. Line 1, position 1.

Hiện tại phía VNPT đã phản ánh lỗi này lên BHXH Việt Nam và sẽ thông báo lại tới các đơn vị ngay khi hệ thống BHXH Việt Nam hoạt động bình thường.

 

Cập nhật 15h20: HIện tại hệ thống BHXH Việt Nam đã hoạt động trở lại bình thường. Các đơn vị gặp lỗi trên, phía BHXH Việt Nam có thông báo đơn vị vui lòng gửi lại hồ sơ.

 

VNPT-BHXH xin trân trọng thông báo.