VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Thông báo nâng cấp BHXH Hà Nội ngày 24/11/2018

[Thông báo nâng cấp BHXH Hà Nội]

Kính gửi các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội,

BHXH Hà Nội thông báo về việc tạm ngừng hệ thống để nâng cấp.

Thời gian từ 09h - 15h ngày 24/11/2018.

Trong khoảng thời gian nâng cấp các đơn vị vui lòng tạm dừng gửi hồ sơ giao dịch điện tử.

VNPT-BHXH sẽ thông báo lại đến các đơn vị ngay khi hệ thống BHXH HN hoạt động bình thường.

(*) Cập nhật 25/11/2018: Hiện tại hệ thống BHXH Hà Nội đã hoạt động trở lại bình thường.

Trân trọng thông báo!