VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Thông báo nhận email kích hoạt chậm

[Thông báo nhận email kích hoạt chậm]
Kính gửi các đơn vị
Trong 1,2 ngày gần đây có nhiều đơn vị khi đăng ký giao dịch BHXH gặp tình trạng không nhận được email kích hoạt đăng ký, hoặc có nhận được email nhưng bị chậm.
👉Tình trạng này do hệ thống BHXH Việt Nam đang xử lý nhiều giao dịch, dẫn đến gửi chậm email.
🎯 Hiện tại VNPT đã thông báo tới BHXH Việt Nam và phía BHXH Việt Nam đang tiếp tục tối ưu hệ thống để khắc phục vấn đề này.
🎯 Bên cạnh đó những đơn vị nào không nhận được email có thể thử kiểm tra trong hòm thư spam, hoặc kiểm tra xem hòm thư có bị đầy hay không.
🎯 Trong trường hợp đợi lâu mà chưa nhận được email các đơn vị có thể đăng ký lại giao dịch.

VNPT-BHXH xin trân trọng thông báo.