VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Thông báo tạm dừng gửi hồ sơ đến BHXH Việt Nam

Kính gửi các Đơn vị

Ngày hôm nay 24/04/2020 VNPT-BHXH ghi nhận nhiều hồ sơ gửi đến BHXH Việt Nam gặp lỗi SE999: Lỗi xử lý trên service BHXH.

Đây là lỗi do phía Cổng BHXH VN xử lý hồ sơ. Do vậy VNPT-BHXH sẽ tạm ngừng gửi hồ sơ đến BHXH Việt Nam.

VNPT-BHXH sẽ thông báo lại tới các Đơn vị ngay khi hệ thống trở lại bình thường.

 

Cập nhật: Thời điểm 12:04 24/04/2020 hệ thống đã hoạt động bình thường. Đơn vị có thể tiếp tục gửi hồ sơ BHXH.

Xin trân trọng thông báo.