VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Thông báo tạm dừng gửi hồ sơ đến BHXH Việt Nam từ ngày 21/8/2020 đến ngày 23/8/2020

Kính gửi các Đơn vị

VNPT-BHXH xin gửi tới các đơn vị thông báo số 1314/CNTT-HTA ngày 19/08/2020 của Trung tâm CNTT - BHXH Việt Nam về việc: "Tạm dừng hoạt động hệ thống phục vụ diễn tập chuyển đổi Trung tâm dữ liệu ngành"

Theo đó, hệ thống tiếp nhận và xử lý hồ sơ của BHXH Việt Nam sẽ tạm dừng hoạt động trong thời gian diễn tập. Cụ thể thời gian như sau:

+ Đợt 1: Từ 22h00 ngày 21/8/2020 đến 5h00 ngày 22/8/2020.

+ Đợt 2: Từ 22h00 ngày 22/8/2020 đến 5h00 ngày 23/8/2020.

Do vậy, để phối hợp với Trung tâm CNTT-BHXH Việt Nam, VNPT-BHXH sẽ tạm dừng gửi hồ sơ của đơn vị trong khoảng thời gian trên tới BHXH Việt Nam. Sau khi diễn tập hoàn tất, hồ sơ của đơn vị sẽ tiếp tục được gửi sang BHXH Việt Nam bình thường.

Tham khảo văn bản: https://drive.google.com/file/d/12ZjmVse7eVhKA2JlM9R30ShiI_

sBABJe/view?usp=sharing

VNPT-BHXH xin trân trọng thông báo!