VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Thông báo thay đổi số hiệu tài khoản giao dịch tại Kho bạc nhà nước

Kính gửi các Đơn vị

VNPT-BHXH xin gửi tới các đơn vị thông báo số 2682 /BHXH-KHTC ngày 20/08/2020 của BHXH Thành Phố Hà Nội về việc: "Thay đổi số hiệu tài khoản giao dịch tại Kho bạc nhà nước"

Nội dung thông báo như sau:

Căn cứ Thông báo của Kho bạc nhà nước Hà Đông về việc thay đổi số hiệu tài khoản của Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội.

Để thuận tiện trong việc thu nộp bảo hiểm xã hội và các giao dịch có liên quan, BHXH thành phố Hà Nội trân trọng thông báo số hiệu tài khoản giao dịch mới tới đơn vị đang thực hiện giao dịch tại hệ thống Kho bạc nhà nước như sau:

Tên đơn vị hưởng: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

Số hiệu tài khoản chuyên thu: 3743.0.1056709.92008

Tại: Kho bạc nhà nước Hà Đông

Thời gian hiệu lực: Từ ngày 18/8/2020

Để tránh nhầm lẫn, sai sót, đề nghị các đơn vị khi chuyển tiền ghi đầy đủ các mục nêu trên, đồng thời tại phần nội dung chuyển tiền đề nghị ghi rõ:

MDV: [Mã đơn vị]; TDV: [Tên đơn vị], nộp BHXH, BHYT, BHTN.

Ví dụ: Công ty TNHH Chiu Yi Việt Nam, mã đơn vị YN0002Z, khi nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN sẽ ghi nội dung như sau trong chứng từ nộp tiền:

MDV: YN0002Z; TDV: Công ty TNHH Chiu Yi Việt Nam, nộp BHXH, BHYT, BHTN.

Tham khảo văn bản: https://drive.google.com/file/d/17IFmfSafa9_3tDbCMlYCFtiqiUddkC4F/view?usp=sharing

VNPT-BHXH xin trân trọng thông báo.