VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Thông báo chuyển đổi cổng giao dịch điện tử của BHXH Hà Nội

Kể từ ngày 01/05/2019, các giao dịch hồ sơ điện tử giữa đơn vị quản lý người tham gia BHXH, BHYT với cơ quan BHXH thông qua các nhà cung cấp dịch vụ IVAN sẽ được thực hiện qua cổng giao dịch điện tử của  BHXH Việt Nam tại địa chỉ: https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn. Tại địa chỉ này cũng cho phép các đơn vị, cá nhân tra cứu trạng thái hồ sơ đã tiếp nhận và quá trình luân chuyển, tiến độ giải quyết hồ sơ của cơ quan BHXH.

Trong giai đoạn chuyển đổi Cổng giao dịch điện tử nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với cơ quan BHXH, các nhà cung cấp dịch vụ IVAN để được hỗ trợ, giải quyết.

Link download thông báo của BHXH Hà Nội: https://drive.google.com/file/d/1AXaMwwCmvazQQrwWidBfAkiB0tF0dsv-/view?usp=sharing