CHỈ ĐIỀU CHỈNH CHỨC DANH CỦA LAO ĐỘNG THÌ CÓ CẦN ĐIỀN MỨC LƯƠNG KHÔNG?


Chỉ điều chỉnh chức danh của lao động thì có cần điền mức lương không?

Khi điều chỉnh chức danh của lao động trong mẫu D02-TS cần nhập thông tin chức danh mới và số tiền lương hiện tại của lao động


Ngày cập nhật: 23/09/2019


Thảo luận

Hiện chưa có bình luận nàoĐỂ LẠI Ý KIẾN CỦA BẠN

Những bài viết có liên quan