TẠI SAO CÁC THỦ TỤC CHI ỐM ĐAU, THAI SẢN, NGHỈ DƯỠNG SỨC 630, 630A, 630B, 630C KHÔNG CÓ PHẦN NHẬP THÔNG TIN CÁC CHỨNG TỪ?


Tại sao các thủ tục chi Ốm đau, thai sản, Nghỉ dưỡng sức 630, 630a, 630b, 630c không có phần nhập thông tin các chứng từ?

Từ ngày 01/08/2019, các thủ tục chi Ốm đau, thai sản, Nghỉ dưỡng sức 630, 630a, 630b, 630c được cập nhật từ biểu mẫu C70a-HD sang mẫu M01B-HSB theo quyết định 166 của BHXH Việt Nam.

Theo đó, trong chuẩn kết nối điện tử của biểu mẫu M01-HSB sẽ không còn đính kèm các chứng từ.


Ngày cập nhật: 05/08/2019


Thảo luận

Hiện chưa có bình luận nàoĐỂ LẠI Ý KIẾN CỦA BẠN

Những bài viết có liên quan