02/03/2022 by VNPT-BHXH

Thông báo cập nhật phần mềm kê khai theo QĐ 896/QĐ-BHXH

Kính gửi Quý đơn vị

Thực hiện theo thông báo của BHXH Việt Nam về việc cập nhật các thủ tục hồ sơ giao dịch điện tử theo QĐ 896 QĐ/BHXH, VNPT-BHXH xin gửi tới Quý đơn vị các nội dung cập nhật chính như sau

1: TẠM NGỪNG thủ tục 600a, 600b, Báo tăng, giảm, điều chỉnh sử dụng DUY NHẤT thủ tục 600

2: TẠM NGỪNG thủ tục ẢNH HƯỞNG DO COVID-19: Bao gồm Thủ tục 600e, 600f, 600G, 600H, 600i, 600L, 600M

3: TẠM NGỪNG thủ tục KHÁC: BAO GỒM: Thủ tục 601a, 606, 609, 611

4: TẠM NGỪNG thủ tục CHI 630

 • ĐỐI VỚI hồ sơ ốm đau: Sử dụng thủ tục 630a
 • ĐỐI VỚI hồ sơ thai sản: Sử dụng thủ tục 630b
 • ĐỐI VỚI hồ sơ dưỡng sức: Sử dụng thủ tục 630c

5: Bổ sung các thủ tục mới

 • 600o: Gộp sổ BHXH trong trường hợp một người có từ 2 sổ trở lên
 • 602a: Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện
 • 603a:  Đăng ký cấp thẻ BHYT đối với trẻ em dưới 6 tuổi
 • 613: Cấp lại, đổi thẻ BHYT do thay đổi thời điểm đủ 05 năm liên tục, nơi KCB ban đầu
 • 644a: Giải quyết hưởng chế độ BNN đối với người lao động phát hiện bị BNN khi không còn làm trong các nghề, công việc có nguy cơ bị BNN
 • 645a: Giải quyết hưởng chế độ BNN đối với trường hợp bị BNN lần đầu
 • 646a: Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH
 • 647a: Giải quyết hưởng lương hưu đối với người đang tham gia BHXH bắt buộc
 • 648a: Giải quyết hưởng chế độ tử tuất đối với người đang tham gia đóng BHXH bắt buộc chết
 • 651A: Ký hợp đồng KCB đối với cơ sở KCB ký lần đầu hoặc cơ sở KCB sau khi đã chấm dứt hợp đồng
 • 651B: Ký hợp đồng với cơ sở KCB hàng năm
 • 651C: Thanh toán chi phí KCB BHYT

Hiện tại các nội dung trên đã được cập nhật lên phần mềm kê khai VNPT-BHXH 5.0

Trong quá trình sử dụng, mọi thắc mắc Quý đơn vị vui lòng liên hệ tổng đài 18001260 hoặc fanpage VNPT-BHXH để được hướng dẫn.

 

Trân trọng.