28/06/2022 by VNPT-BHXH

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ GIÁN ĐOẠN NGÀY 28-06-2022

Kính gửi Quý đơn vị

 

Ngày hôm nay 28/06/2022 Cổng tiếp nhận hồ sơ của BHXH Việt Nam liên tục gián đoạn, dẫn đến hồ sơ của Quý đơn vị mất nhiều thời gian để gửi lên Cổng BHXH Việt Nam.

 

VNPT-BHXH đã thông báo vấn đề trên tới đầu mối của Cổng BHXH Việt Nam và đang đợi phía BHXH Việt Nam khắc phục, xử lý hệ thống.

 

VNPT-BHXH xin trân trọng thông báo.