02/03/2022 by VNPT-BHXH

Thông báo lỗi "Sai mã thủ tục" ngày 28/02/2022

Kính gửi Quý đơn vị

Kể từ thời điểm 17h00 ngày 28/02/2022 nhiều đơn vị gửi hồ sơ đến cổng giao dịch điện tử BHXH Việt Nam nhận được lỗi "Sai mã thủ tục".

VNPT-BHXH đã thông báo và làm việc với BHXH Việt Nam, đề xuất BHXH Việt Nam có phương án xử lý tránh việc gửi lại hồ sơ của đơn vị.

Về phương án cụ thể, hiện tại phía BHXH Việt Nam chưa có thông báo chính thức.

VNPT-BHXH sẽ gửi tới Quý đơn vị ngay khi có thông báo từ BHXH Việt Nam.

 

(*) Cập nhật 9h00 ngày 02/03/2022: Hiện tại lỗi trên đã được khắc phục, hồ sơ của đơn vị sẽ tiếp tục được luân chuyển đến cán bộ xử lý, đơn vị vui lòng kiểm tra lại lịch sử giao dịch để xem thêm thông tin.

 

Trân trọng ./.