07/10/2021 by VNPT-BHXH

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ LỖI NGÀY 07-10-2021

Kính gửi Quý đơn vị

 

Ngày hôm nay 07/10/2021 Cổng tiếp nhận hồ sơ của BHXH Việt Nam liên tục gián đoạn, dẫn đến hồ sơ của Quý đơn vị chưa thể gửi lên Cổng BHXH Việt Nam được.

 

VNPT-BHXH đã thông báo vấn đề trên tới đầu mối của cổng BHXH Việt Nam và đang đợi phía BHXH Việt Nam khắc phục, xử lý hệ thống.

 

Do vậy trong thời gian này, Quý đơn vị vui lòng tạm dừng gửi hồ sơ đến Cổng BHXH Việt Nam, đợi đến khi hệ thống BHXH Việt Nam hoạt động trở lại (VNPT-BHXH sẽ thông báo tới Quý đơn vị ngay khi hệ thống BHXH Việt Nam trở lại bình thường.)

 

VNPT-BHXH xin trân trọng thông báo.