07/10/2021 by VNPT-BHXH

THÔNG BÁO BỔ SUNG MỚI CÁC THỦ TỤC 600L, 600M

Kính gửi các Đơn vị

Theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 01/10/2021 về Quy định, chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Quỹ BHXH thất nghiệp.

VNPT-BHXH đã tiến hành bổ sung thủ tục mới lên phần mềm kê khai VNPT-BHXH 5.0 với 02 thủ tục như sau:
⭐  Thủ tục 600L: Hỗ trợ người tham gia BHTN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
⭐  Thủ tục 600M: Hỗ trợ người tham gia BHTN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - Điều chỉnh thông tin

Hiện tại, thủ tục này đã có trên phần mềm kê khai VNPT-BHXH phiên bản 5.0 (Tải ngay tại đây), Quý đơn vị có thể truy cập phần mềm và thực hiện khai báo - gửi hồ sơ đến cơ quan BHXH.

VNPT-BHXH xin trân trọng thông báo!