28/09/2021 by VNPT-BHXH

THÔNG BÁO LỖI THÔNG TIN MST TRÊN CHỮ KÝ SỐ CỦA ĐƠN VỊ KHÔNG ĐÚNG VỚI MST CỦA ĐƠN VỊ

Kính gửi Quý đơn vị

 

Kể từ ngày 27/09/2021, một số đơn vị gửi hồ sơ sang BHXH Việt Nam gặp lỗi Thông tin MST trên chữ ký số của đơn vị không đúng với MST của đơn vị mặc dù trước đó đơn vị gửi hồ sơ bình thường.

 

Nguyên nhân là do phía BHXH Việt Nam tăng cường bảo mật, kiểm tra hồ sơ có chứng thư số được tạo từ ngày 01/01/2019 sẽ phải đáp ứng quy định của thông tư số 04/2019/TT-BTTTT. Đó là MST sẽ đặt sau UID như hình đính kèm bên dưới.

 

Do vậy, những chứng thư số được tạo từ ngày 01/01/2019 mà có định dạng O=MST hoặc S=MST thì khi gửi hồ sơ sẽ gặp lỗi Thông tin MST trên chữ ký số của đơn vị không đúng với MST của đơn vị.

 

Theo đó, đơn vị khắc phục lỗi trên bằng cách:

 

Liên hệ nhà cung cấp chữ ký số để gen lại CTS theo đúng quy định của thông tư số 04/2019/TT-BTTTT. Sau đó, đăng nhập phần mềm VNPT-BHXH, chọn Đăng ký BHXH => Thay đổi thông tin để cập nhật lại thông tin chữ ký số của đơn vị

 

Ngoài ra, Quý đơn vị có thể sử dụng chữ ký số của VNPT(đã đáp ứng quy định).

 

VNPT-BHXH xin trân trọng thông báo.