VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Hệ thống giao dịch điện tử của BHXH VN bị gián đoạn từ 11h09 ngày 20/04/2016

Hệ thống giao dịch điện tử của BHXH VN bị gián đoạn từ 11h09 ngày 20/04/2016.

Do đó tất cả các giao dịch điện tử từ khách hàng đến IVAN đều không thể thực hiện được.

VNPT sẽ thông báo đến quý khách ngay khi sự cố được khắc phục.


Mong quý khách hàng thông cảm.

Trân trọng cảm ơn