VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Hệ thống giao dịch điện tử của BHXH VN đã hoạt động bình thường

Sáng ngày 21/04/2016, Hệ thống giao dịch điện tử của BHXH VN đã hoạt động trở lại.

Toàn bộ các giao dịch của khách hàng đều thực hiện bình thường


VNPT xin trân trọng thông báo.