VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Thông báo bảo trì hệ thống VNPT-BHXH

Hệ thống VNPT-BHXH sẽ thực hiện bảo trì hệ thống trong thời gian từ 20h30 ngày 06/05/2016 đến 16h ngày 07/05/2016


Trong thời gian bảo trì, các giao dịch gửi hồ sơ của quý khách hàng sẽ không thể hiện được.


VNPT-BHXH xin thông báo.