VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Thông báo gián đoạn hệ thống giao dịch điện tử của BHXH VN

Hệ thống giao dịch điện tử của BHXH VN sẽ gián đoạn từ 13h30 đến 17h30, thứ Bảy ngày 21 tháng 05 năm 2016.

Trong thời gian này, các thao tác ký số, gửi hồ sơ của khách hàng đều bị gián đoạn.

VNPT xin trân trọng thông báo tới quý khách hàng