VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Cổng tiếp nhận giao dịch điện tử của BHXH HN bị gián đoạn từ ngày 27/7

Ngày 27/7/2016, Cổng tiếp nhận giao dịch điện tử của BHXH HN bị gián đoạn. Do đó các giao dịch đăng ký và gửi hồ sơ đều bị gián đoạn. Dự kiến ngày 28/7 sẽ hoạt động trở lại. VNPT xin trân trọng thông báo,kính mong quý khách hàng thông cảm.