VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Thông báo gián đoạn hệ thống giao dịch điện tử của BHXH VN

Hệ thống giao dịch điện tử của BHXH VN sẽ gián đoạn từ 17h00 ngày 9/9/2016 đến hết 24h00 ngày 11/9/2016 để nâng cấp đường truyền. Do đó trong thời gian này các giao dịch điện tử của khách hàng đều bị gián đoạn. VNPT xin trân trọng thông báo.