VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Thông báo lỗi quá tải hệ thống của BHXH Việt Nam

Trong mấy ngày gần đây nhiều hồ sơ điện tử bị từ chối với thông báo "9999-There is not enough space on the disk." lý do là hệ thống giao dịch điện tử của BHXH Việt Nam bị quá tải. Hiện BHXH Việt Nam đã khắc phục lỗi. Quý khách hàng vui lòng kiểm tra và gửi lại hồ sơ nếu bị lỗi.