VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Thông báo dịch vụ VNPT-BHXH đã hoạt động bình thường

Hiện tại hệ thống đã nâng cấp xong dịch vụ VNPT-BHXH đã hoạt động bình thường. 
Quý khách hàng vui lòng đăng nhập và thực hiện lại giao dịch.

Trân trọng cảm ơn!