VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Thông báo cập nhật biểu mẫu 01B-HSB

Kính gửi quý đơn vị

Thực hiện chỉ đạo của BHXH VN về việc thay thế biểu mẫu C70a-HD bằng biểu mẫu 01B-HSB chính thức áp dụng từ ngày 01/08/2019.

VNPT-BHXH đã nhanh chóng cập nhật phần mềm kê khai để đáp ứng kê khai thủ tục ốm đau, thai sản.... dựa trên mẫu mới 01B-HSB.

Trong quá trình sử dụng quý đơn vị có vướng mắc vui lòng chat trực tiếp với đội ngũ hỗ trợ trên fanpage: https://www.facebook.com/bhxh.vnpt

Trân trọng.

Link hướng dẫn kê khai 01B-HSB: Link