VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Thông báo lỗi SE999

Kính gửi Đơn vị

Ngày 28/06/2019 vừa rồi phía BHXH VN bị gián đoạn dẫn đến đơn vị gửi hồ sơ sẽ gặp dc lỗi "SE999: Lỗi xử lý service BHXH VN".

Đơn vị khi nhận dc lỗi này vui lòng ký số và gửi lại.

VNPT-BHXH trân trọng thông báo.