VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Thông báo hồ sơ gửi chậm sang BHXH VN

Kính gửi Quý khách hàng.

Hiện tại cổng tiếp nhận hồ sơ GDĐT của BHXH Việt Nam đang gián đoạn, việc gửi hồ sơ đến BHXH Việt Nam có thể bị chậm.

VNPT thông báo để Quý khách hàng nắm được và thông cảm. 

Trân trọng.