VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Thông báo cập nhật biểu mẫu M01B-HSB

[Thông báo cập nhật biểu mẫu M01B-HSB]
Kính gửi các đơn vị.
Phần mềm VNPT-BHXH đã cập nhật một số thay đổi mới cho biểu mẫu M01B-HSB theo quy định của BHXH Việt Nam. Cụ thể nội dung cập nhật bao gồm:
1: Bổ sung thêm tùy chọn có nộp hồ sơ giấy hay không?
2: Đối với hồ sơ nộp muộn, chậm, bổ sung thêm thông tin "Lý do giải trình"
3: Bổ sung thêm thông tin "Từ ngày giải quyết trước" đối với trường hợp điều chỉnh thông tin ốm đau, thai sản....
4: Bỏ trường dữ liệu cột "Chỉ tiêu xác định".
Hiện tại phần mềm VNPT-BHXH đã được cập nhật, mọi vướng mắc Quý đơn vị vui lòng liên hệ tổng đài để được hỗ trợ.

Trân trọng.