VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Thông báo về lỗi "Mã cơ quan BHXH không khớp với cơ quan quản lý của đơn vị"

[Thông báo]
Kính gửi Quý đơn vị
Hiện tại hôm nay hệ thống ghi nhận nhiều đơn vị gửi hồ sơ điện tử gặp lỗi "Mã cơ quan BHXH không khớp với cơ quan quản lý của đơn vị"

💥 Nguyên nhân: Do hệ thống BHXH Việt Nam sàng lọc thông tin đơn vị gặp sai sót trong quá trình xử lý

👉 Cách khắc phục: BHXH Việt Nam đã khắc phục, Đơn vị chỉ cần gửi lại hồ sơ điện tử mà không cần thay đổi, chỉnh sửa gì thêm.

➡ Trong quá trình gửi lại hồ sơ, nếu đơn vị vẫn gặp lỗi vui lòng inbox Fanpage để được hỗ trợ.

VNPT-BHXH xin trân trọng thông báo!