VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Thông báo gián đoạn kết nối tới BHXH Việt Nam

Kính gửi các đơn vị

Hiện tại từ lúc 9h00 ngày 03/08/2020 hệ thống tiếp nhận hồ sơ của BHXH Việt Nam liên tục gián đoạn, gây lỗi SE999: Lỗi xử lý service BHXH. Để giảm thiếu tối đa lỗi này VNPT-BHXH sẽ tạm dừng gửi hồ sơ đến BHXH Việt Nam cho đến khi hệ thống BHXH Việt Nam hoạt động trở lại bình thường.

VNPT-BHXH xin trân trọng thông báo.

(*) Update lúc 13h00 ngày 03/08/2020: Hiện tại hệ thống tiếp nhận hồ sơ của BHXH Việt Nam đã hoạt động trở lại, hồ sơ của các đơn vị sẽ tiếp tục được gửi sang BHXH Việt Nam