VNPT-BHXH Bảo hiểm xã hội kỷ nguyên số

Thông báo nâng cấp BHXH HN

[THÔNG BÁO]
Kính gửi các đơn vị IVAN!
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội thông báo các đơn vị I-VAN về kế hoạch di chuyển trụ sở VP BHXH Hà Nội từ 142A Đội Cấn, Ba Đình về 162 Tô Hiệu Hà Đông.
 
    - Thời gian chuyển Văn phòng: trong 3 ngày từ ngày 20,21,22 /07/2018 (Thứ 6, Thứ 7, CN).  
 
    - Di chuyển Hệ thống (bao gồm hệ thống giao dịch điện tử): vào 3 ngày từ ngày 13,14,15 07/2018 (Thứ 6,Thứ 7, CN). 
 
   Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội, sẽ có trách nhiệm thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động trên Cổng thông tin điện tử, Cổng giao dịch điện của cơ quan BHXH. Đề nghị các đơn vị I-VAN hỗ trợ cơ quan BHXH thông báo trên hệ thống của nhà I-VAN về kế hoạch di chuyển trụ sở của VP BHXH Hà Nội. Đồng thời hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động không thực hiện gửi hồ sơ giao dịch trong 2 thời kể trên . Nếu đơn vị có gửi lên Cổng giao dịch, đề nghị đơn vị I-VAN hỗ trợ đơn vị chuyển hồ sơ sau khi hệ thống hoạt động trở lại, không yêu cầu đơn vị thực hiện gửi lại. Trong quá trình triển khai nếu thay đổi kế hoạch, thời gian, Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội sẽ thông báo sớm nhất đến các đơn vị. Rất mong sự phối hợp, hỗ trợ đồng hành từ các đơn vị I-VAN.
 
Trân trọng cảm ơn.